Leasa Bil, För- och Nackdelar

Vad innebär det att leasa bil?Att leasa en bil kan liknas vid att långtidshyra en bil. Företaget (eller personen) som finansierar bilköpet kallas leasegivare och är också den som lånar ut bilen. När du hyrt bilen utav leasegivaren har du full nyttjanderätt till bilen under den avtalade tiden, det innebär att:

 • Du har rätten att nyttja bilen under den tid du leasat bilen.
 • Du har rätten att tillgodogöra dig eventuell inkomst från sådant nyttjande under tiden du leasar bilen


Bra att tänka på!

Att leasa bil är inte alltid så lätt. Det finns vissa skillnader mellan att exempelvis leasa bil privat och att leasa tjänstebil åt företaget.

Fördelar med att leasa tjänstebil:

 • Momsen på hyran av tjänstebilen är avdragsgill till 50%.
 • Momsen på driftkostnaderna av tjänstebilen är avdragsgill till 100%
 • Du slipper en stor initial kostnad genom att undvika att köpa en bil från början.
 • Företaget slipper ta ett lån.
 • Bilen används som säkerhet vid lånet.
 • Du kommer få en jämn månadskostnad för bilen.

 

Nackdelar med att leasa tjänstebil:

 • Du kommer vara tvungen att betala ränta på “billånet”, hur mycket beror helt och hållet på vilket avtal du gör med leasegivaren.
 • Finansföretaget (leasegivaren) har laglig rätt att ifrånta bilen om du inte har råd att betala leaseavgiften. Du blir även tvungen att betala resterande belopp på avtalet även om du ej får bilen tillbaka.

Fördelar med att leasa bil privat:

 • Du undviker en stor första kostnad genom att inte köpa en egen bil.
 • Du kan leasa en bilmodell som du kanske aldrig skulle kunna ha råd att köpa.
 • I de flesta fallen behöver du ej ställa upp med någon säkerhet, istället används bilen som säkerhet.
 • När du leasar bil som privat person är det endast värdeminskningen av bilen du betalar(+ränta) under den tid som du leasar bilen. Du betalar ej kostnaden för hela bilen!
 •  I vissa fall bjuder även leasegivaren på bilens rutinservice.

 Exempel:
En ny bil kostar 150 000 kr
Leasingavtal på två år, 2 000 kr/mån x 24 mån + ränta = 48 000 kr +  ränta
Efter 2 år när leaseavtalet gått ut säljer leasegivaren bilen för köpvärdet – värdeminskningen och tjänar in på räntan.
150 000  - 48 000 = 102 000 kr.

 

Nackdelar med att leasa bil privat:

 • Räntan som varierar i storlek från leasegivare till leasegivare
 • Leasegivaren har laglig rätt att ta ifrån dig bilen om du ej har råd att betala leaseavgiften. Du blir även tvungen att betala resterande belopp på leaseavtalet även om du ej får tillbaka bilen!
 • Du äger inte bilen och är tvungen att följa överenskommelser som ingick i avtalet du täcknade med leasegivaren.

För att sammanfatta; när du ska leasa bil privat eller leasa bil åt företag. Tänk på att teckna ett bra avtal som du känner dig trygg i så du alltid kan betala leaseavgiften, annars har leasegivaren rätt att ifrån ta bilen, utan att du får den tillbaka. Om du leasar bil privat eller tjänstebil är det alltid värdeminskningen under tiden du leasar, som du betalar, ej hela beloppet för bilen! Om du har företag är det en stor fördel att införskaffa en tjänstebil då du kan dra av moms från hyran.