Tjänstebil eller privatbil – vad är bäst för dig?

Att leasa bil, eller att inte leasa bil, det är frågan!


Det gäller att vara smart när man väljer om man skall leasa bil. Att leasa tjänstebil kan ses som extra förmånligt med tanke på alla privilegier som en tjänstebil medför då du har företag jämfört med om du skulle leasa bil privat. Om du har ett företag kommer det i många fall gynna dig om du leasar en tjänstebil då du kan dra av 50% av momsen på själva hyran av bilen på företaget. Momsen för driftkostnaderna för din leasade bil kan du skriva av helt om vi utgår ifrån att du använder tjänstebilen åt företagets verksamhet! Du är även berättigad skattefri milersättning för tjänstebilen som ligger på 18,50 kr/mil för egen bil. Du kommer nästan garanterat att spara in pengar på det om behöver nya bilar åt dig eller dina anställda, samtidigt som du enkelt håller koll på dina utgifter med en fast månadskostnad.

När du ska leasa bil kan du göra en snabb och enkel tjänstebilskalkyl av tjänstebil kostnaden genom att ta bilens värdeminskning multiplicerat med tiden du skall leasa bil adderat med räntan på bilen multiplicerat med tiden du skall leasa bil sedan jämför du med kostnaden av vad den nya bilen kostar. Är värdet du får längre än vad den nya bilen kostar lägre än vad den nya bilen kostar är det värt att leasa bil åt ditt företag.

Tjänstebils kalkyl; värdeminskning x tid + ränta x tid.

Om du eller anställda redan har privat bil, kan man räkna ut  kostnaden av denna genom att ta eventuell ränta på lån multiplicerat med tiden på lånet adderat med månadskostnaden för bensin och jämför med den tidigare så kallat tjänstebils kalkyl adderat med månadskostnaden för bensin.

Privatbils kalkyl; ränta på lån x tid + månadskostnaden för bensin jämfört med värdeminskning x tid + ränta x tid + månadskostnaden för bensin.


Sannolikheten för att du får en lägre kostnad då du leasar bil är nu mindre än om du väljer att behålla de privata bilarna, det beror givetvis på att du införskaffar en ny bil då du leasar bil. Något att tänka på är att driftkostnaderna för bilen dramatiskt minskar om du använder dig av en tjänstebil då momsen går att skriva av på företaget. Det gäller även för driftkostnader utanför arbetet, om det är en anläggningstillgång det vill säga om bilen används inom företaget. Om bilen däremot är en omsättningstillgång d.v.s om bilen är till för att säljas, får du endast göra avdrag när den används inom ramarna av den momspliktiga verksamheten.

Läs mer om tjänstebilar på skatteverket där hittar du regler för tjänstebilar:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/sarskildareglerforvissavarortjanster/bilar.4.58d555751259e4d6616800010628.html